حرم مطهر حضرت زینب (س) - دمشق
۱۰ دی ۱۳۹۸ ۱۶:۲۹۷ عکس
تحصیل زیر سایه جنگ
۸ دی ۱۳۹۸ ۱۵:۳۵۱۰ عکس
آوارگان سوری در سرما
۸ دی ۱۳۹۸ ۱۵:۳۳۱۱ عکس
نشست خبری «رییس ستاد ارتش»
۷ دی ۱۳۹۸ ۱۷:۵۶۹ عکس