کلیسای سورت گاراپت - آبادان
۶ دی ۱۳۹۹ ۱۶:۰۴۹ عکس
بازسازی نیروگاه گازی ری
۶ دی ۱۳۹۹ ۱۳:۰۶۱۰ عکس
برداشت گوجه فرنگی - بوشهر
۶ دی ۱۳۹۹ ۱۲:۲۳۱۳ عکس
خرید سال نو میلادی - تهران
۶ دی ۱۳۹۹ ۱۱:۵۹۱۳ عکس
مسجد جامع اصفهان
۶ دی ۱۳۹۹ ۱۱:۲۶۱۷ عکس