نشست تخصصی کمیته مشترک مذاکرات نفتی ایران و عراق (تصویری)
تاریخ انتشار : سه شنبه ۷ دی ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۰۹
کد مطلب: 35141
 
نشست تخصصی کمیته مشترک مذاکرات نفتی ایران و عراق (تصویری)
 
نشست تخصصی کمیته مشترک مذاکره های نفتی ایران و عراق
نشست تخصصی کمیته مشترک مذاکره های نفتی ایران و عراق
نشست تخصصی کمیته مشترک مذاکره های نفتی ایران و عراق
نشست تخصصی کمیته مشترک مذاکره های نفتی ایران و عراق
نشست تخصصی کمیته مشترک مذاکره های نفتی ایران و عراق
نشست تخصصی کمیته مشترک مذاکره های نفتی ایران و عراق
نشست تخصصی کمیته مشترک مذاکره های نفتی ایران و عراق
نشست تخصصی کمیته مشترک مذاکره های نفتی ایران و عراق
نشست تخصصی کمیته مشترک مذاکره های نفتی ایران و عراق
نشست تخصصی کمیته مشترک مذاکره های نفتی ایران و عراق
نشست تخصصی کمیته مشترک مذاکره های نفتی ایران و عراق
نشست تخصصی کمیته مشترک مذاکره های نفتی ایران و عراق
Share/Save/Bookmark
مرجع : شانا
کلمات کليدی: نشست همکاری نفتی، عراق، ایران