صادق المهدی
ملت اسلامی به دنبال طلوع جدید است
تنا
مردم ما دارای حقوق معنوی و مادی هستند که می توان آنها را به ۵ بخش کرامت، آزادی، عدالت، برابری و صلح تقسیم کرد
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۰ ساعت ۲۱:۵۹
کد مطلب: 63667
 
ملت اسلامی به دنبال طلوع جدید است
صادق المهدی، رهبر حزب امت سودان گفت : ملت ما به دنبال یک طلوع جدید است که با کمک و یاری جنبش های نوآوران و متفکرانی که به فکر بازگرداندن امید به فردای بهتر برای ملت خود هستند، تحقق می پذیرد. او توضیح داد که بیداری اسلامی نقش مهمی در تامین امنیت حقوقی مردم مسلمان ایفا می کند.
وی تاکید کرد که مردم ما دارای حقوق معنوی و مادی هستند که می توان آنها را به ۵ بخش کرامت، آزادی، عدالت، برابری و صلح تقسیم کرد.
او افزود که این معانی بسته به ایمان و اعتقادمان دارد تا  ما به آنها دست پیدا کنیم و نیز به آنها عمق معنوی و اخلاقی دهیم. از این نقطه ، ما شاهد جنبه های مختلف بیان، برای رسیدن به آرمان هایمان خواهیم بود.
وی با بیان اینکه بیداری اسلامی، ناشی از فساد، استبداد و چاپلوسی برخی دول عربی منطقه است، تاکید کرد : مردم این کشورها در تمام این جنبش خواستار عزت ، آزادی ، عدالت و نیز خواسته های دیگر هستند که تحقق این اهداف باعث شکسته شدن سد ترس و نیز دفاع از هویت اسلامی و انسانی آنها می شود.
صادق المهدی در مورد انقلاب اسلامی ایران نیز گفت : این اتفاق بزرگ در ایران به واقع این کشور را از رکود اقتصادی و فرمانبرداری از غرب، به سمت نگاهی به آینده بهتر برای دستیابی به اهداف ملت خود سوق داد.
Share/Save/Bookmark
مرجع : http://www.islamtimes.org
کلمات کليدی: سودان ، انقلاب ، بیداری اسلامی ، ایران