عربستان از ايجاد تغييرات مصون نيست
انديشمند عربستاني تاكيد كرد: اعتراضات مردمي در عربستان قضيه اي شيعي يا سني نيست بلكه ناشي از بيداري سياسي است.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۱۸:۲۰
کد مطلب: 50002
 
عربستان از ايجاد تغييرات مصون نيست
به گزارش خبرگزاري تقريب(تنا)، دكتر"حمزه الحسن" در مصاحبه با خبرنگار تقريب(تنا) با اشاره به اعتراض هاي مردمي نسبت به رژيم حاكم در عربستان ،‌خاطرنشان كرد: تحولات ريشه اي در منطقه در حال رخدادن است و اين تغييرات در در ديدگاهها و ذهنيت يك شهروند عربستاني نمود پيدا كرده است لذا عربستان نيز از ايجاد تغييرات مصون نيست.

وي افزود: پذيرش تغيير از سوي حكومت سعودي و موسسه ديني اين كشور با عملي شدن اين تغيير متفاوت است؛ مهم اين است كه مردم با گذشت زمان تغيير كرده اند؛ درست است كه اين كشور كه تجربه زيادي در سياست ندارد وانتخابات در اين كشور مفهومي ندارد و مشاركت سياسي و قانون اساسي وجود ندارد اما در احاطه كشورهايي است كه قيامها در آن رخ داده اند.

اين انديشمند عربستاني اظهار داشت: عربستان نمي تواند با اين انقلابها و دموكراسي همزيستي داشته باشد؛ آنها از لحاظ سياسي كشورهاي مهمي از جمله مصر، عراق،‌يمن و.. را از دست داده اند و اين در به انزوا كشاندن عربستان نقش مهمي را ايفا مي كند؛ علاوه بر ضعف در سياست خارجي شاهد ضعف اين كشور در سياست داخلي هستيم و دامنه اعتراضات مردمي روز به روز گسترده تر مي شود و تنها به منطقه الشرقيه خلاصه نمي شود.

وي افزود: اعتراضات مردمي در عربستان قضيه اي شيعي يا سني نيست بلكه ناشي از بيداري سياسي خصوصا نزد شيعيان است كه از دهها سال پيش تاكنون وجود داشته و از دهها سال پيش شاهد اعتراضات مردمي در منطقه الشرقيه بوده ايم. كما اينكه اين منطقه از تبعيض مذهبي رنج مي برد و سركوب مردم در اين منطقه نسبت به ساير مناطق بيشتر بوده است.

حمزه الحسن با اشاره به قيامهاي مردمي در منطقه، تصريح كرد: "ناگهاني بودن" صفتي است كه مي توان به اين انقلابها اطلاق كرد و اين ويژگي بود كه باعث پيروزي در مصر و تونس گرديد؛ اما رژيمهاي منطقه و غربيها نسبت به آن آگاه شدند و خود را براي رويارويي با انقلابهاي آينده آماده كرده اند.

وي تاثير اين انقلابها را بر آينده منطقه مهم برشمرد و بيان داشت: انقلابهاي فعلي و آتي تاثيري مستقيم براسرائيل و اتحاديه عرب خواهد گذاشت و ديكتاتورهاي منطقه مجبور خواهند بود در برابر خواست ملتهايشان كوتاه بيايند؛ همچنين نبايد از اثر اين انقلابها بر اقتصاد كشورهاي عربي چشم پوشيد. اما مي توان اميدوار بود كه اوضاع منطقه از آينده اي پر خير و روشن خبر مي دهد.
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: عربستان، بحرين،‌يمن،‌تونس،‌مصر