// به مناسبت هفته حقوق بشر امریکایی//(4)
حقوق بشر آمریکایی
تنا- اختصاصی
پرونده سیاست های آمریکا در ایران، مالامال از جنایاتی است که بسیاری از آن ها با توسل به اهرم حقوق بشر جنبه عملی پیدا کرده و یا توسط شعارهای حقوق بشری بر آن سر پوش گذاشته شده است.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۲ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۴۵
کد مطلب: 273726
 
«از هفتم تیر تا دوازدهم تیر،  شما ببینید چقدر ترور، قتل‌عام و کشتار انجام شد؟ چقدر زن، کودک، عالِم، سیاستمدار، به‌وسیله‌ی عوامل آمریکا آماج این جنایت ها قرار گرفتند؟ اگر طرّاح این حوادث هم سرویس‌های امنیّتی آمریکا و غرب نبودند، حدّاقل کمک‌کننده بودند؛ حدّاقل تشویق‌کننده بودند.... خوب است این هفتم تا دوازدهم تیر را هفته‌ی «حقوق بشر آمریکایی» اعلام بکنیم. واقعاً حقوق بشر آمریکایی در این چندروز در کشور ما یک چیز واضح و بارزی است »
مقام معظم رهبری    6 تیرماه 1394        
 
   
زمانی که سخن از «حقوق بشرآمریکایی» به میان می آید یا آنکه  در متون خبری و تحلیلی، واژه «حقوق بشر» در کنار نام «آمریکا» قرار می گیرد،  شاید هیچکس در جهان نباشد که در این خصوص خاطره هایی تلخ در ذهن نداشته باشد. خاطره هایی که اغلب آن ها متعلق به گذشته نیستند، بلکه مصادیقی روشنی در رویداد های عصر حاضر و سال ها و ماه های اخیر دارند.
 
چنانکه اگر  به دورترین نقاط جهان در شرق آسیا برویم و یا اگر به آمریکای لاتین سفر کنیم، به موارد بیشماری از اقدامات مداخله جویانه آمریکا برمی خوریم که مصادیق روشن نقض حقوق بشر تلقی می شود.

در این خصوص صحنه هایی از اعتراضات مردم اوکیناوای ژاپن به هنجارشکنی های نظامیان آمریکایی مستقر در این شهر و یا اعتراضات ضد آمریکایی مردم کره جنوبی و فیلیپین کافی است تا خاطره های تلخ ناشی از اقدامات ناقض حقوق بشرآمریکا را یاد آوری کند ؛ همچنانکه اعتراضات و انتقادات مردم بولیوی، شیلی ، آرژانتین، ونزوئلا  و  بسیاری دیگر از جوامع آمریکای لاتین به تحرکات مداخله جویانه واشنگتن، کارنامه های سیاه دیگری از نقض حقوق بشر آمریکا را در معرض قضاوت عمومی قرار می دهد.

این درحالی است که در داخل آمریکا، به طور هر روزه صحنه های فجیعی از نقض حقوق بشر به نمایش در می آید و علاوه بر سرخ پوستان و سیاهپوستان، دیگر مردم آمریکا نیز هریک به نوعی نقض حقوق بشر را در مواجهه با خشونت های پلیس و یا در قالب هنجارشکنی های اجتماعی و فرهنگی تجربه می کنند. 

مروری بر متون خبری و تحلیلی نشاندهنده آنست که واژه «حقوق بشر» و نام «آمریکا»  اغلب در دو مورد متفاوت و یا در دو صحنه مختلف در کنار هم قرار می گیرند:

در یک صحنه ، مواردی است که آمریکا دیگر کشورها را ناقض حقوق بشر معرفی می کند و بر اساس این اتهام، برضرورت اعمال انواع فشارها علیه این کشورها تأکید می کند.

در صحنه ای دیگر مواردی است که آمریکا خود را منادی حقوق بشر و سمبل اجرای آن معرفی می نماید و با انواع شیوه ها از دیگر کشورها می خواهد تا از این دریچه به این کشور بنگرند و از این لحاظ برای آمریکا احترام ویژه ای قائل باشند. احترامی که در واقع و در عرصه عمل، توجیه کننده و زمینه ساز سلطه گری و سیطره طلبی این کشور در جامعه بین المللی است.

حال چنانچه هر یک از این دو مورد بالا را به طور جداگانه مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم، چهره واقعی آمریکا در عرصه حقوق بشر و ماهیت ضد بشری دولت واشنگتن بیشتر آشکار می شود :

در مورد نخست، موضوع حقوق بشر به عنوان اهرمی است که آمریکا برای اعمال فشار علیه کشورهای مخالف خود از آن بهره برداری می کند و  با طرح اتهام علیه کشورهای مستقل، زمینه انواع تهدیدات و مداخلات علیه این کشورها را فراهم می سازد.

 در این خصوص، رژیم های ناقض حقوق بشری که از متحدین یا دوستان آمریکا هستند از هرگونه تهدید یا اعمال فشار آمریکا در امان هستند و حتی اقدامات سازمان های حقوق بشری علیه این نوع کشورها با پادرمیانی آمریکا خنثی می شود

نگاهی به فهرست اسامی کشورهایی که از دیدگاه آمریکا، ناقض حقوق بشر محسوب می شود، این واقعیت تلخ را آشکار می سازد که دولت های سرسپرده و متحد واشنگتن به رغم ارتکاب بدترین جنایات ضد بشری از  هر نوع اتهام حقوق بشری آمریکا در امان هستند، چنانکه نام رژیم جنایتکار و کودک کش صهیونبستی و نام رژیم ارتجاعی و ضد بشری آل سعود،  هیچگاه در فهرست اسامی ناقضان حقوق بشر مورد نظر آمریکا قرار نمی گیرد.
 
و اما در ارزیابی مورد دوم، یعنی آنجایی که دولت آمریکا خود را منادی حقوق بشر و سمبل اجرای آن معرفی می کند نیز ، به این نتیجه می رسیم که دولت واشنگتن در این خصوص از موضوع حقوق بشر به عنوان سرپوشی بر پنهان کردن جنایت خود در داخل آمریکا و همچنین در خارج از آمریکا سود می جوید.

مروری بر تازه ترین اعتراضات ماه ها و سال های اخیر  سیاهپوستان این کشور کافی است تا چهره واقعی آمریکا از لحاظ چگونگی اجرای حقوق بشر درقبال اتباع و مردم این کشور عیان گردد، همچنانکه آمار تازه ترین کشتارهای آمریکا در افغانستان، عراق و سوریه  و همچنین حمایت های همه جانبه دولت واشنگتن از رژیم صهیونیستی مصادیق دیگری ماهیت ضد حقوق بشری آمریکا هستند.

حال چنانچه از این دریچه نگرش ( دو مورد بالا ) به سیاست های مداخله جویانه و سیطره طلبانه آمریکا در قبال کشورمان بنگریم، خواهیم دید که پرونده سیاست های آمریکا در ایران، مالامال از جنایاتی است که بسیاری از آن ها با توسل به اهرم حقوق بشر جنبه عملی پیدا کرده و یا توسط شعارهای حقوق بشری بر آن سر پوش گذاشته شده است.

متأسفانه باید گفت که جنایات ضد بشری آمریکا در ایران، تنها به دوران ستم شاهی و اقدامات مستشاران نظامی و امنیتی این کشور در آن دوران منحصر نمی شود بلکه اینگونه اقدامات ضد بشری از طریق حمایت همه جانبه از گروهک های تروریستی و به شهادت رساندن 17 هزار نفر از طریق ترور های جنایتکارانه ادامه یافته است .  

Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: هفته حقوق بشر امریکایی