رسالت ما: تقریب در اندیشه‌ها و وحدت در عمل
آیت الله محمد علی تسخیری در کتاب «رسالت ما: تقریب در اندیشه ها و وحدت در عمل» به بررسی و شرح موضوع «تقریب در اندیشه» به عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف در راستای تقویت و تحکیم وحدت مواضع عملی مسلمانان پرداخته است.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۳۶
کد مطلب: 285450
 
کتاب «رسالت ما: تقریب در اندیشه‌ها و وحدت در عمل» توسط آیت الله محمد علی تسخیری نوشته شده و انتشارات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی نیز آن را به چاپ رسانده است.
 
 نویسنده در کتاب حاضر به بررسی و شرح موضوع «تقریب در اندیشه» به عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف در راستای تقویت و تحکیم وحدت مواضع عملی مسلمانان پرداخته است. در این راستا با استناد به قرآن کریم و سنّت شریف نبوی مباحثی چون: محورهای وحدت اسلامی، ضرورت پیروی از سنّت و عمل به حدیث، هم‌زیستی ملت‌ها در دیدگاه اسلامی، نحوة شکل‌گیری مذاهب اسلامی، اصول و ارزش‌های جنبش تقریب مذاهب اسلامی، خودانتقادی از حرکت اندیشمندان اسلامی معاصر، ایجاد توازن میان ویژگی‌های فرد/ کشور و جنبه‌های عام امت و... مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مسیر برخی از پرسش‌ها و شبهات مطرح در این زمینه نیز پاسخ داده شده است. از میان آن پرسش‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: «آیا فتنه‌انگیزی مذهبی میان شیعه و سنّی راه به جایی می‌برد؟»، «آیا تقریب سنّی و شیعه امکان‌پذیر است؟» و ... .
 
نویسنده در پیشگفتار کتابِ «رسالت ما» می ­نویسد: «می توان به برشماری این اشترکات فرهنگی ادامه داد، زیرا مسلمانان از شالوده های معرفتی یکسانی برخوردارند. پس بکوشیم این شالوده ها را تقویت کنیم و نتایج گرفته شده را توضیح دهیم و در راستای تحقق تقریب، آن ها را با دل و جان مسلمانان عجین کنیم. تقریب در اندیشه از مهمترین وظایفی است که در راستای تقویت و تحکیم وحدت مواضع عملی مسلمانان، باید بر آن انگشت گذارد؛ هدف اصلی این کتاب نیز چیزی جز این نیست».
 

آیت الله تسخیری در فصل اول این کتاب به مفاهیم وحدت، تقریب و گفتگوی منطقی پرداخته تا معنای صحیح این مفاهیم برای مخاطب تبیین شود. ایشان سپس از محورهای وحدت صحبت به میان آورده و این محورها را قرآن کریم، سنت شریف نبوی و مرجعیت علمی و تفسیری اهل بیت(ع) معرفی کرده است.
 
در فصل دوم کتاب به راهبردهای مدیریت اختلافات مذهبی پرداخته شده است. آیت الله تسخیری در این فصل به اصولی که تقریبی‌ها باید بدان پایبند باشند اشاره کرده و نمونه‌هایی از تجربیات مثبت و منفی تعامل میان مذاهب را بیان می کند.

 فصل سوم کتاب به پیشنهادهایی برای عمق بخشیدن به تقریب اختصاص دارد. در این فصل پیشنهاداتی در جهت تحکیم تقریب میان مذاهب اسلامی بیان می شود.

Share/Save/Bookmark