ويژه نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاريها//(113)
عملکرد مجمع تقریب برای همبستگی ملت های منطقه، نوعی دیپلماسی عمومی است/حوزه های مختلف دیپلماسی عمومی در مرحله پسا داعش باید فعال شوند
تقویت نگاه منطقه ای در ابعاد گوناگون سیاسی اقتصادی و فرهنگی و نظامی در مرحله پسا داعش باید جدّی تر مد نظر قرار گیرد و با داشتن مشترکات فرهنگی و نیروی انسانی باید ظرفیت سازی کرد.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۰
کد مطلب: 291795
 
"دکتر جوادی ارجمند" نویسنده و استاد دانشگاه که به عنوان میهمان ویژه خبرگزاری تقریب در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات در غرفه این خبرگزاری حضور یافته بود، در نشستی تخصصی، ویژگی های «دوران پسا داعش» را تشریح کرد.
  
دکتر جوادی ارجمند در ابتدای این نشست با اشاره به نقش مهم مطبوعات، گفت: فضای نمایشگاه مطبوعات، فرصتی برای تبادل  آرا و دیدارهای چهره به چهره اندیشمندان و اقشار مختلف جامعه است و همچین فرصت خوبی برای مجمع تقریب مذاهب که به دنبال نزدیک کردن فرق اسلامی به یکدیگر است، می باشد.
 
وی در ادامه به موضوع پسا داعش در منطقه پرداخت و گفت: روش اینکه  ببینیم  داعش چگونه در فضای منطقه رشد و نما کرد، هستی شناسی خود غرب آسیاست، هستی شناسی منطقه و روش شناسی بسیار کمک می کند تا جریان های فکری و از جمله جریان های افراطی که در غرب آسیا به وجود  آمد را شناسایی کنیم.
 
دکتر جوادی ارجمند در ادامه به ضرورت بررسی چند رویکرد برای شناخت غرب آسیا اشاره کرد که عبارتند از:
 
  • - گفتار و رهیافت امنیتی راهبردی  ما در منطقه غرب آسیا از زمان های گذشته
     - رویکرد اقتصاد سیاسی
     - رویکرد روانشناسی از جمله خشونت  و تروریزم
    -  رویکرد فرهنگ سیاسی
    - رویکرد شناختی فکری.
 
وی گفت: خواستگاه های فکری، فرهنگی جریان های مختلف سیاسی و ساختار و نگاه منطقه ای آنها، الگویی به ما می دهد و مقدمه ای برای شناخت خود منطقه غرب آسیا و جریان های فکری است.
 
دکتر جوادی ارجمند در ادامه به ائتلاف متشکل از قدرت های منطقه ای از جمله عراق، سوریه، لبنان با همکاری روسیه برای مقابله با داعش اشاره کرد و گفت:با برنامه ریزی ها و سیاست های راهبردی و استمداد الهی، داعش به سمت فروپاشی حرکت کرد، قدرت های غرب با همکاری برخی کشورهای منطقه ای نتوانستند اهدافشان را در قبال داعش به پیش ببرند، ایران هم توانست فضای امنیتی خود را به گونه ای طراحی کند که داعشی ها نتوانند به آن نفوذ کنند.
 
وی هدف غرب از به وجود آوردن داعش و همچنین سناریوهایی مثل استقلال کردستان را تجزیه کشورهای منطقه از جمله عراق و تقویت پایه های حضور خودشان در این کشورها یاد کرد.
 
دکتر جوادی ارجمند در بخشی از سخنان خود خاطرنشان کرد که رویکرد سازمان هایی مثل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مجمع تقریب مذاهب  باید این باشد که چگونه می توانیم همگرایی منطقه ای ایجاد کنیم؟ تا در نهایت همبستگی ملی  و دولت ها شکل بگیرد.
 
وی تأکید کرد: تقویت نگاه منطقه ای در ابعاد گوناگون سیاسی اقتصادی و فرهنگی و نظامی در مرحله پسا داعش باید جدی تر مد نظر قرار گیرد و با داشتن مشترکات فرهنگی و نیروی انسانی باید ظرفیت سازی کنیم، به عنوان ملت های منطقه، بنشینیم گفتگو کنیم و مشکلات را حل کنیم و شاهد همکاری های جدی تر منظقه ای باشیم.
 
دکتر جوادی ارجمند افزود: موضوع دیگری که در مرحله پساداعش مطرح است، بیداری اسلامی است، بیداری اسلامی زمینه رشد و توسعه فضاهای داخلی و بیرونی را فراهم کرد و امروز به دنبال اصلاحلات اقتصادی اجتماعی است.
 
دکتر جوادی ارجمند ادامه داد: توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی، یکی از مؤلفه های پسا داعش است، کشورهای منطقه باید به سمتی بروند که مجال سیاستگزاری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آماده  و رابطه بین ملت ها و دولت ها فعال شود و ملت ها در سرنوشت خودشان سهیم شوند.
 
وی تصریح کرد: موضوع دیگری که بُعد راهبردی رویکردی دارد، بازسازی کشورهایی است که در معرض تهاجم داعش قرار گرفته اند، برای کشورهای جبهه مقاومت از جمله ایران حضور در بازسازی پس از داعش بسیار حائز اهمیت است.
 
دکتر جوادی ارجمند در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه پیشبرد سیاست خارجی کشورهای بزرگ دنیا در گرو دیپلماسی عمومی است،عملکرد مجمع تقریب مذاهب برای همبستگی ملت های منطقه را نوعی دیپلماسی عمومی برشمرد و گفت: در مرحله پسا داعش، دیپلماسی عمومی باید جدی گرفته شود و حوزه مختلف آن از جمله گروههای دانشگاهی ، هنر و ... فعال شوند.
 
تنظیم گفتگو: زهرا غلامی
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: مجمع تقریب، دیپلماسی عمومی، جوادی ارجمند، پسا داعش