رئیس بنیاد ایران‌شناسی شعبه بوشهر:
نام خلیج فارس در تاریخ به نام ایرانیان ثبت شده است
بر اساس اسناد مکتوب تاریخی نام خلیج فارس به نام ایرانیان ثبت شده که نشان دهنده اثبات مالکیت همیشگی ایرانیان بر خلیج فارس است.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۵۵
کد مطلب: 229811
 
به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، "عبدالکریم مشایخی" با بیان اینکه خلیج فارس جایگاه مهمی در ابعاد سیاسی و اقتصادی دارد، اظهار داشت: خلیج فارس نامی پرآوازه است که اقتصاد بیشتر کشورها به این آبراه مهم و استراتژیک وابسته و در این میان استان بوشهر دارای جایگاه مهمی در این عرصه مهم ملی است.

وی با بیان اینکه استان بوشهر دارای 937 کیلومتر مرز دریایی با خلیج فارس است،گفت: استان بوشهر سواحل زیبا و بکر با وسعت بیش از 937 کیلومتر دارد که ظرفیت مهمی در ابعاد گوناگون فراهم کرده است.

مدیر بنیاد ایران شناسی شعبه بوشهر با اشاره به جایگاه تاریخی خلیج فارس و نقش استان بوشهر بیان کرد: بوشهر از نظر جایگاه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از دوره ایلامی ها به عنوان پل ارتباطی جنوب شرق آسیا تا چین در خلیج فارس بوده است.

مشایخی با بیان اینکه نام بوشهر به عنوان بندر تجاری ایران با خلیج فارس عجین است،خاطرنشان کرد: بوشهر به عنوان بخشی از سرزمین پرگهر ایران اسلامی معتبرترین بندر تجاری ایران در دوره های گذشته و شرایط کنونی همواره نامش با خلیج فارس در آمیخته است.

وی با بیان اینکه، قدیمی‌ترین اسناد موجود درباره خلیج فارس به کتاب‌های باقیمانده از یونان باستان بر می‌گردد، افزود: مورخان یونانی در این کتاب‌ها این آبراه را با نام "پرسیکوس سینوس" که به معنی خلیج فارس است، یاد می کنند و این در حالی است که بسیاری از نقشه‌های باقیمانده از اروپائیان قرن‌ها بعد نیز با همین نام از خلیج فارس یاد می‌شود.

وی با بیان اینکه همواره نام خلیج فارس در کتیبه‌ها و اسناد متعدد این آبراه به نام ایرانیان ثبت شده است، گفت: وجود نقشه‌های تاریخی، چاپ کتاب‌های متعدد حاوی اسناد و مدارک تاریخی گام مهمی برای اثبات مالکیت همیشگی ایرانیان بر خلیج فارس است.

رئیس بنیاد ایران‌شناسی شعبه بوشهر با بیان اینکه کتاب‌های گوناگونی در زمینه خلیج فارس در این بنیاد بوشهر شناسی وجود دارد، گفت: بر اساس کتب و اسناد معتبر تاریخی نام خلیج فارس در نقشه‌های اسلامی و منابع دوران اسلامی بارها تکرار شده که نشان دهنده جایگاه خلیج فارس است.
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: رئیس، بنیاد ایران‌شناسی، بوشهر، خلیج فارس، ایرانیان