آخرین قطعنامه شصت و نهمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل؛
جهاني شدن و همکاري با يکديگر، فرهنگ و توسعه پايدار
با پایان یافتن شصت و نهمين دوره مجمع عمومي سازمان ملل، هفتادمين دوره مجمع به رياست موگنس ليکتوفت دانمارکي از صبح امروز کار رسمی خود را آغاز کرد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۷
کد مطلب: 205178
 
به گزارش خبرگزاری تقریب (تنا) به نقل از خبرنگار صداوسيما از نيويورک، دبيرکل سازمان ملل در آخرين نشست شصت و نهمين دوره مجمع عمومي با اشاره به برنامه کار اهداف توسعه پايدار 2030 ميلادي گفت: اين برنامه کار، نشاني مبني بر تعهد اين نهاد در کاهش درد و رنج امروز مردم همزمان با اصلاح وضعيت براي نسل هاي بعد است.

وي درباره موضوعات مربوط به تغييرات آب و هوا نيز افزود: همه کشورهاي عضو سازمان ملل متحد را به داشتن ديدگاه
يکسان، انعطاف پذيري و اتخاد در دستيابي به توافقي براي تغييرات آب و هوا که قرار است در ماه دسامبر در پاريس مطرح شود و اهداف توسعه پايدار جديد براي سال هاي پيش رو، فرامي خوانم.

بان کي مون از تلاش هاي مجمع عمومي در ايجاد هيئتي براي مبارزه با ابولا در برخي کشورهاي غرب آفريقا و همچنين تلاشها براي بهبود بخشيدن به نظام سازمان ملل متحد ازجمله مجمع عمومي که بخشي از آن شامل ايجاد چارچوبي براي انتخاب شفاف تر و فرآيندي مشارکت در انتصاب دبيرکل بعدي اين نهاد است نيز قدرداني کرد.

وي با قدرداني از تلاشها و مهارت سام کوتسا در روند مجمع عمومي شصت نهم افزود: اطمينان دارم موگنس ليکتوفت نيز همين روش را ادامه خواهد داد.
رئيس شصت و نهمين دوره مجمع عمومي نيز در آخرين سخنراني خود در اين سمت برخي دستآوردها و اولويت هاي را تشریح و تصريح کرد: موضوعاتي که در اين دوره از مجمع مورد رسيدگي قرارگرفت چالش هاي عمده اي را شامل مي شد که مردم هم اکنون در سراسر جهان با آن مواجهند.

وي با اشاره به برگزاري يکصد و پنج نشست عمومي و تصويب سيصد و بيست و هفت قطعنامه در شصت و نهمين دوره مجمع افزود: مذاکرات توام با توافق درباره برنامه توسعه پايدار 2030 ميلادي برجسته ترين نقطه عطف اين دوره محسوب مي شود زيرا کشورهاي عضو سازمان ملل و ديگران به طور خستگي ناپذيري به تدوين چارچوبي براي توسعه فراگير مبادرت می کنند و برنامه کار 2030 رهنمودي براي تلاش هاي ما به سوي توسعه طي 15 سال آينده محسوب مي شود.

سام کوتسا با اذغان بر اينکه تغييرات آب و هوا يکي از بزرگترين چالش هاي عصر ماست و بى توجهى به آن قرار گرفتن جهان در مسيري پايدار را ميسر نخواهد کرد، گفت: حمايت از تلاشها در دستيابي به توافقي جهاني براي بهبود وضعيت تغييرات آب و هوا يکي ديگر از تمرکزهاي مهم در شصت و نهمين دوره مجمع عمومي بود.

وي همچنين با اشاره به گسترش خشونتهاي راديکاليسم و افراطي گيري افزود: حصول اطمينان از برخورداري همگان از حقوق و کرامت انساني سنگ بناي تلاش هاي ما در سازمان ملل متحد است .

رئيس شصت و نهمين دوره مجمع عمومي سازمان ملل متحد گفت: همزمان با فرارسيدن هفتادمين سالروز تاسيس اين سازمان بايد با توجه به ظرفيت اين نهاد بين المللي در واکنش به چالش هاي دنياي امروز به چگونگي تحول و رشد اين نهاد بين المللي بيشتر توجه شود.

وي افزود: افزايش توانايي و تاثير سازمان ملل نيز يکي از اولويت ها در شصت و نهمين دوره مجمع بود و در همين راستا مي توان به مذاکرات عالي رتبه اي که درباره تقويت روابط با نهادهاي منطقه اي و زير منطقه اي برگزار شد، اشاره کرد.کوتسا با تاکيد بر اينکه ده سال پيش رهبران ما حمايت از اصلاحات در شوراي امنيت را مطرح کردند، گفت: بحث اصلاحات در شورا نيز از ديگر اولويت هاي اين دوره مجمع عمومي بود. 

وي افزود: همه در کنار يکديگر بايد به نحوي براي حل موضوع اصلاحات در شورا تلاش کنيم که بازتابي از واقعيت هاي جغرافيايي-سياسي (ژئوپولوتيکي) جهان کنونى ما باشد. 

رئيس شصت و نهمين دوره مجمع عمومي سازمان ملل سخنان خود را با جمله اي از نلسون ماندلا که گفته بود "به اين راز پي بردم که پس از بالارفتن از يک تپه بزرگ، فرد در مي يابد که هنوز هم تپه هاي بسيار ديگري براي صعود وجود دارد"، خاتمه داد.

در ادامه با تقاضاي رئيس شصت و نهمين دوره مجمع عمومي سازمان ملل و بنا به مرسومات اين نهاد مراسم يک دقيقه دعا در سکوت انجام شد.
مجمع عمومي در آخرين روز شصت و نهمين دوره قطعنامه اي با عنوان جهاني شدن و همکاري با يکديگر: فرهنگ و توسعه پايدار تصويب کرد.
همچنين درباره اصلاحات و افزايش اعضاء در شوراي امينت، گزارش از سوي شوراي حقوق بشر، وضعيت در نواحي اشغالي آذربايجان، قبرس، جزيره کومور از مايوت و تهاجمات مسحلحانه ضد جمهوري دموکرات کنگو تصميماتي اتخاذ کرد.

 
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: شصت و نهمين دوره، مجمع عمومی، سازمان ملل ، قطعنامه