آرشيو برچسب: خاطرات کنفرانس
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
سال 1397..........سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی <img src="/images/picture_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۲۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۱
سال 1396..........سی و یکمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی <img src="/images/picture_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۲۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۴
سال 1395..........سی امین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی <img src="/images/picture_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۲۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۴۶
سال 1394.......... بیست و نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی <img src="/images/picture_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۲۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۴
سال 1393.......... بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی <img src="/images/picture_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۲۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۱۷
سال 1392..........بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی <img src="/images/picture_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۲۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۳
سال 1391..........بیست و ششمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی <img src="/images/picture_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۲۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۴۹
حاضرین در کنفرانس وحدت پس از بازگشت مبلغ تقریب می‌شوند
۲۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۳
سال 1390..........بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی <img src="/images/picture_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۲۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۰
سال 1389..........بیست‌ و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی <img src="/images/picture_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۲۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۳۸
سال 1388.......... بیست و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی <img src="/images/picture_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۲۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۵
كليپ سی و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی(1) <img src="/images/video_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۲۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۲۷
سال 1387..........بیست و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی <img src="/images/picture_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۲۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۴۵
کنفرانس وحدت تاثیر مهمی در مبارزه با فرقه گرایی دارد
۲۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۹
سال 1387..........بیست‌ و یکمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی <img src="/images/picture_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۲۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۲۸
سال 1386..........بیستمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی <img src="/images/picture_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۱۹ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۱۸
سال 1385..........نوزدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی <img src="/images/picture_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۱۹ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۵۹
سال 1384..........هجدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی <img src="/images/picture_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۱۹ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۱
رمضان عبدالله در دوازدهمین کنفرانس وحدت اسلامی:ایمان و عقیده، سر بقای امت اسلام و عاملی برای بسیج آن در مقابل دشمن است
۱۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۳
سال 1382..........شانزدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی <img src="/images/picture_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۱۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۴۲