ارسال اين مطلب به دوستان

(( با تغيير اصلاحات، اصلاحات حقیقی در عراق رخ نخواهد داد/ تاكيد بر ضرورت مسالمت آمیز بودن تظاهرات ))