ارسال اين مطلب به دوستان

(( آمریکا و صهیونیست ها عامل اصلی آوارگی مسلمانان جهان هستند/ علما و ریش سفیدان هوشیار باشند ))