ارسال اين مطلب به دوستان

(( حادثه منا فاجعه اي بزرگ و بي سابقه براي جهان اسلام است. دولت عربستان لياقت اداره حج را ندارد ))