ارسال اين مطلب به دوستان

(( لزوم توجه مسلمانان به مسئله امر به معروف به عنوان هدف قیام حسینی ))