ارسال اين مطلب به دوستان

(( انتخاب ارمنستان به عنوان ریاست دوره ای سازمان پیمان امنیت جمعی ))