ارسال اين مطلب به دوستان

(( خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شکستی برای این کشور استکباری است ))