>> ارسال اين مطلب به دوستان - رئیس جمهور: بهره برداری از سامانه جامع تجارت جزو تاکیدات مقام معظم رهبری بود | خبرگزاری تقریب (TNA)

ارسال اين مطلب به دوستان

(( رئیس جمهور: بهره برداری از سامانه جامع تجارت جزو تاکیدات مقام معظم رهبری بود ))