ارسال اين مطلب به دوستان

(( اگر همراهی مردم با رهبر یک نظام نباشد‌ هیچ نهضتی ‌ماندگار نیست ))