ارسال اين مطلب به دوستان

(( مقدمه اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت، اقناع افکار عمومی بود ))