ارسال اين مطلب به دوستان

(( مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفتمان وحدت را بین مذاهب اسلامی ایجاد کرده است ))