>> ارسال اين مطلب به دوستان - همکاری مشترک و جدی دو کشور در حوزه اقتصادی و مبارزه با تروریسم/ همکاری‌های منطقه‌ای تنها راه حل مشکلات منطقه | خبرگزاری تقریب (TNA)

ارسال اين مطلب به دوستان

(( همکاری مشترک و جدی دو کشور در حوزه اقتصادی و مبارزه با تروریسم/ همکاری‌های منطقه‌ای تنها راه حل مشکلات منطقه ))