>> ارسال اين مطلب به دوستان - بنای دستگاه قضایی برصدور رأی بر مبنای شرع و قانون است/ در حفظ حقوق عامه خط قرمز نداریم | خبرگزاری تقریب (TNA)

ارسال اين مطلب به دوستان

(( بنای دستگاه قضایی برصدور رأی بر مبنای شرع و قانون است/ در حفظ حقوق عامه خط قرمز نداریم ))