ارسال اين مطلب به دوستان

(( علما صدای خود را در قبال کشتار مردم رساتر کنند ))