ارسال اين مطلب به دوستان

(( تفرقه باعث شکست مسلمانان و تقویت دشمنان دین و نظام می شود ))