>> ارسال اين مطلب به دوستان - درگیری در پنجشیر آتش زیر خاکستر آمریکاست/ خیزش مردمی با ناکارآمدی طالبان | خبرگزاری تقریب (TNA)

ارسال اين مطلب به دوستان

(( درگیری در پنجشیر آتش زیر خاکستر آمریکاست/ خیزش مردمی با ناکارآمدی طالبان ))