ارسال اين مطلب به دوستان

(( حاج قاسم خود را وقف امنیت جهان اسلام کرد/تضعیف جبهه مقاومت؛ نتیجه تفرقه در جهان اسلام ))