ارسال اين مطلب به دوستان

(( مولوی اسحاق مدنی: تعصبات کورکورانه از جمله موانع وحدت هستند/ تاکید بر ضرروت تقویت فعالیت‌های وحدت گرا ))