ارسال اين مطلب به دوستان

(( راديکاليسم تکفيري، خاستگاه خوارج/ دوران 5 ساله حکومت امام علی(ع) در بستر فقاهت شکل گرفت ))