ارسال اين مطلب به دوستان

(( پرداخت ۶۴ میلیارد تومان زکات در استان تهران از سوی مردم ))