ارسال اين مطلب به دوستان

(( جهانگیری: اقدامات کمیسیون های هیأت دولت در راستای الکترونیکی شدن فرایندها و شفاف سازی امور حائز اهمیت است ))