ارسال اين مطلب به دوستان

(( یکصدایی مسلمانان نقش مهمی در شکست طرح های خائنانه دشمنان فلسطینی ها دارد ))