ارسال اين مطلب به دوستان

(( نگرانی‌ آکسفام از اتمام ذخایر گندم فلسطین طی سه هفته آتی ))