>> ارسال اين مطلب به دوستان - پیام قدردانی بیت آیت‌الله محمدعلی تسخیری از مراجع عظام تقلید | خبرگزاری تقریب (TNA)

ارسال اين مطلب به دوستان

(( پیام قدردانی بیت آیت‌الله محمدعلی تسخیری از مراجع عظام تقلید ))