ارسال اين مطلب به دوستان

(( جلوگیری مقامات فرانسوی از اجرای اقدامات تروریستی علیه مسلمانان و یهودیان ))