ارسال اين مطلب به دوستان

(( طرح رویکرد همه جانبه برای ریشه کنی تروریسم/ باید با قطع کانالهای تغذیه مالی، سیاسی و اطلاعاتی از توسعه تروریسم جلوگیری کرد ))