ارسال اين مطلب به دوستان

(( خداوند انسان را دارای اختیار آفریده و مسیر صحیح زندگی را به او نشان داده است ))