ارسال اين مطلب به دوستان

(( تقویت بخش علمی کنفرانس وحدت، ماموریت جدید دانشگاه مذاهب اسلامی/آمادگی این دانشگاه جهت اجرای پروژه های علمی و پژوهشی پیشنهادی مجمع تقریب ))