ارسال اين مطلب به دوستان

(( رئیس‌جمهور آلمان در مسجد پنزبرگ/ تأکید بر همزیستی ادیان ))