ارسال اين مطلب به دوستان

(( کنگره عظیم حج؛ فرصتی برای حفظ و تقویت اتحاد بین مسلمانان ))