ارسال اين مطلب به دوستان

(( ارتقای توان موشکی ایران را باید از اعتراف دشمن به این توان بازدارنده شنید ))