ارسال اين مطلب به دوستان

(( تأکید بر گسترش روابط ایران و سوریه، برای مقابله با تلاشهای تفرقه افکنانه دشمن ))