ارسال اين مطلب به دوستان

(( امروز دشمنان به این نتیجه رسیده اند که ملت ایران هرگز فریب آنان را نخواهد خورد ))