ارسال اين مطلب به دوستان

(( عراق در کنار برادران فلسطینی خود برای احقاق حقوق مشروع آنها می ایستد ))