ارسال اين مطلب به دوستان

(( کار شعر فلسفه‌بافی نیست؛ توقعمان را از شعر کم کنیم ))