ارسال اين مطلب به دوستان

(( میدان و دیپلماسی دو صحنه مقابل هم نیست/ آثار مجاهدت‌های شهید سلیمانی را همه جا به خوبی می بینیم ))