ارسال اين مطلب به دوستان

(( امتناع از وحدت موطن انسان را در معرض ضعف قرار خواهد داد   ))