ارسال اين مطلب به دوستان

(( اهمیت نقش زنان مسلمان برای حل مشکلات جهان اسلام/ نباید از اثربخشی نقش نخبگان در کنفرانس وحدت، غافل شویم ))