ارسال اين مطلب به دوستان

(( سپاه توان مهندسی خود را در کنار دولت آرایش داده است/ تجهیزات قرارگاه خاتم در خدمت توسعه شهری ))