>> ارسال اين مطلب به دوستان - نشست خبری رئیس‌جمهور منتخب/ سیاست خارجی دولتم از برجام شروع نشده و به برجام ختم نمی‌شود | خبرگزاری تقریب (TNA)

ارسال اين مطلب به دوستان

(( نشست خبری رئیس‌جمهور منتخب/ سیاست خارجی دولتم از برجام شروع نشده و به برجام ختم نمی‌شود ))